2004-2005 Worldservants

worldservants

In de   zomer van 2004 kwam er voor het eerst hulp uit Nederland.

Jaren daarvoor, toen   pastor Nicol├ís nog journalist was, had hij al eens kennis gemaakt met   een groep hulpverleners uit de Verenigde Staten, uitgezonden door de organisatie   World Servants.

In 2002 besloot hij een aanvraag te doen bij deze organisatie,   die ook in Nederland actief is. World Servants Nederland liet er vervolgens   door een groep jongeren in 2004 de eerste drie klaslokalen bouwen.

Toen World Servants er in 2005 terugkwam met een andere groep, om er nog drie   lokalen bij te bouwen, waren de eerste drie lokalen volop in gebruik.

Toen   de groep in 2005 na drie weken bouwen huiswaarts ging, lieten zij een gebouw   achter dat nog niet af was. Niet ongebruikelijk bij een dergelijk project.  

De normale gang van zaken is dat vervolgens de organisatie er voor zorg draagt dat het gebouw daarna binnen enkele maanden alsnog door lokale mensen wordt afgebouwd.
In El Seibo is dit echter, door diverse problemen met o.a. organisatie en budget,  niet gebeurd.

Fotoboek 2004-2005