Kerkomroep Putten

Kerkomroep Putten is een initiatief van Cervus BV en verleent faciliteiten ten behoeve van het uitzenden van kerkdiensten. Alle kerken in Putten kunnen gebruik maken van deze diensten. Kerkomroep Putten ondersteunt de kerken bij het uitzenden van diensten via internet en het beschikbaar stellen van opgenomen kerkdiensten via haar eigen websites.

Kerkomroep Putten biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde luisterkastjes (Lukas) waarbij via een internetverbinding contact gemaakt kan worden met de kerken om live diensten mee te maken. Via deze luisterkastjes is het ook mogelijk  om opgenomen diensten te beluisteren.

De kastjes worden beschikbaar gesteld door de kerken zelf. U dient daarvoor contact op te nemen met uw eigen kerk.

Deelnemers aan Kerkomroep Putten zijn:

Christelijk Gereformeerde Kerk www.cgk-putten.nl
Andreaskerk (PKN) www.andreaskerkputten.nl
Hervormde Gemeente Putten (PKN) www.hervormdputten.nl
Gereformeerde Kerk (PKN) www.gkputten.nl
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt www.gkvputten.nl
Hersteld Hervormde Gemeente www.hhgputten.nl