Financieel 2016

ICP: Balans per 31 december 2016

Activa 31-12-2016 31-12-2015   Passiva 31-12-2016 31-12-2015
     
ABN-AMRO,regening Courant 1.671 3.831   Eigen vermogen 1.290 1.450
        Lening  381  381
        Door te betalen Giften 0 2000
 

   

  1.671 3.831      3.831 3.831 
             
Overzicht baten en lasten 2016            
Lasten 2016 2015   Baten 2016 2015
     
Kosten Kamer van Koophandel            
Kosten Bestuur 0 45        
Rente- en kosten bank
160
174
       
Voordelig saldo        Nadelig saldo 160 219
 

   

  160 219      160 219 
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1 Januari 1.450  1.669         
Correctie 2015            
Saldo baten en lasten 2016 -160  -219         
Saldo 31 December  1.290  1.450        

Seibo: Balans per 31 december 2016

Activa 31-12-2016 31-12-2015   Passiva 31-12-2016 31-12-2015
     
Kas 507 507        
ABN-AMRO, Bestuurrekening 889 889   Eigen vermogen 11851 11851
ABN-AMRO, Spaarrekening 10.552 10.552   Vooruit ontvangen giften Seibo 5243 5243
Vooruitbetaalde kosten Seibo 3.721 3.721        
 

   

  15.669 15.669     17.094 17.094
             
Overzicht baten en lasten            
Lasten 2016 2015   Baten 2016 2015
     
(Werkperiode)       (Werkperiode)    
Kosten voorbereiding 734 684   Giften 4.350 5.084
Vliegtickets 3.721 6.490   Gift Alliander 4.200  
Besteding in Werkperiode zomer 15.000 9.200   Pepermunt 803 384
        Collecte 3.550 2.438
Bankkosten 143 143   Koningsdag 170 120
Kosten T-shirts 84 65   Veldtocht 722 125
Diversen 663 663   Bedrijvenactie 3.183 2.413
        24-uursactie 662 373
        Bezorgactie   700
        Autowasactie 594 739
Voordelig saldo 3.304 331   Beach Pull 1.556 1.297
        Beach on Wheels 408 379
        Sagambiara-walk 2.545 3004
        Oudjaarsduik 254 186
        Diversen 36 334
 

   

  23.033 17.576     23.033 17.576
             
Toelichting eigen vermogen:  2016  2015        
Saldo 1 Januari 11.851 11.851        
Saldo baten en lasten 3.304 331        
Voorziening projecten -10.000          
Saldo 31 December 5.486 12.182        

Huwelijkskring: Balans per 31 december 2016

Activa 31-12-2016 31-12-2015   Passiva 31-12-2016 31-12-2015
     
             
ABN-AMRO, rekening courant 3.482 2.516   Eigen vermogen -268 16
Te ontvangen 750 2.000   Lening 4.500 4.500
 

   

  4.232 4.516     4.232 4516
             
             
Overzicht baten en lasten            
             
Lasten 2016 2015   Baten 2016 2015
     
             
Kosten mappen huwelijkskring 822 872   Mappen huwelijkskring 750 1.203
Kosten rekening courant 143 161   Giften    
Kosten verzending mappen   36        
Kosten Website 69 42        
Voordelig saldo   2.092   Nadelig Saldo
284
 
 

   

  1.034 3.203     1.034 3.203
             
Toelichting eigen vermogen: 2016 2015        
Saldo 1 Januari 16 -2.076        
Saldo baten en lasten -284 2092        
Saldo 31 December -268 16