Financieel 2015

ICP: Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014   Passiva 31-12-2015 31-12-2014
     
ABN-AMRO,regening Courant 3.831 3.050    Eigen vermogen 1.450 1.669
        Lening  381 381
        Door te betalen Giften 2000 1.000
 

   

  3.831 3.050      3.831 3.050 
             
Overzicht baten en lasten 2015            
Lasten 2015 2014   Baten 2015 2014
     
Kosten Kamer van Koophandel   12    Gift  
1.000
Kosten Bestuur 45          
Rente- en kosten bank
174
164
       
Voordelig saldo   824    Nadelig saldo 219  
 

   

  219 1000      219 1.000 
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2015 2.669  1.845        
Correctie 2014   -1.000        
Saldo baten en lasten 2015 -219  824        
Saldo 31-12-2015  2.450  1.669        

Seibo: Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014   Passiva 31-12-2015 31-12-2014
     
Kas 507 1890        
ABN-AMRO, Bestuurrekening 889 543   Eigen vermogen 11851 11851
ABN-AMRO, Spaarrekening 10.552 7999   Vooruit ontvangen giften Seibo 5243 5243
Vooruitbetaalde kosten Seibo 3.721 6662        
 

   

  15.669 17.094     17.094 17.094
             
Overzicht baten en lasten            
Lasten 2015 2014   Baten 2015 2014
     
Seibo 2015       Seibo 2014    
Kosten voorbereiding 684 1001   Giften 5.084 5432
Vliegtickets 6.490 5227   Pepermunt 384 676
Besteding in Werkperiode zomer 9.200 8234   Collecte 2.438 2303
        Koninginnedag 120 160
Bankkosten 143 156   Veldtocht 125 494
Kosten T-shirts 65 65   Bedrijvenactie 2.413 994
Diversen 663 736   24-uursactie 373 341
        Bezorgactie 700 700
        Autowasactie 739 688
        Beach Pull 1.297 1193
Voordelig saldo 331 1941   Studiepot   240
        Beach on Wheels 379 323
        Sagambiara-walk 3004 3385
        Oudjaarsduik 186 69
        Diversen 334 362
 

   

  17.576 17360     17.576 17.360
             
Toelichting eigen vermogen:  2015  2014        
Saldo 1 Januari 11.851 9910        
Saldo baten en lasten 331 1941        
Saldo 31 December 12.182 11.851        

Huwelijkskring: Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014   Passiva 31-12-2015 31-12-2014
     
             
ABN-AMRO, rekening courant 2.516 2.424   Eigen vermogen -1.984 -2.076
        Lening 4.500 4.500
 

   

  2.516 2.424     2,516 2.424
             
             
Overzicht baten en lasten            
             
Lasten 2015 2014   Baten 2015 2014
     
             
Kosten mappen huwelijkskring 872 559   Mappen huwelijkskring 1.203 1130
Kosten rekening courant 161 190   Giften   37
Kosten verzending mappen 36 74        
Kosten Website 42          
Voordelig saldo 92 344        
 

   

  1.203 1.167     1.203 1.167
             
Toelichting eigen vermogen: 2015 2014        
Saldo 1 Januari -2.076 -2.420        
Saldo baten en lasten 92 344        
Saldo 31 December -1.984 -2.076