Financieel 2014

ICP: Balans per 31 december 2014

             
Activa 31-12-2014 31-12-2013   Passiva 31-12-2014 31-12-2013
     
ABN-AMRO,regening Courant 3.050 2.226   Eigen vermogen 2.669 1.845
        Lening  381  381
 

   

  3.050 2.226     3.050 2.226
             
Overzicht baten en lasten             
Lasten 2014 2013   Baten 2014 2013
     
Kosten Kamer van Koophandel 12      Gift  1000  
Rente- en kosten bank 166 159        
             
Voordelig saldo 824      Nadelig saldo    159
 

   

  1.000 159     1.000 159
             
Toelichting eigen vermogen:  2014  2013        
Saldo 1 Januari 1.845 2.004        
Saldo baten en lasten  824 159        
Saldo 31 December 2.669 1.845        

Seibo: Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2014 31-12-2013   Passiva 31-12-2014 31-12-2013
     
Kas 1980 610        
ABN-AMRO, Bestuurrekening 543 3553   Eigen vermogen 11851 9910
ABN-AMRO, Spaarrekening 7999 5147   Vooruit ontvangen giften Seibo 5243 3431
Vooruitbetaalde kosten Seibo 6662 4.031        
 

   

  17.094 13.341     17.094 13.341
             
Overzicht baten en lasten 2014            
Lasten 2014 2013   Baten 2014 2013
     
Seibo 2014       Seibo 2014    
Kosten spoedbezoek   2901   Giften 5432 2891
Kosten bouwtekening   360   Pepermunt 676 1463
Kosten voorbereiding 1001 500   Collecte 2303 3737
Vliegtickets
5227
    Koninginnedag 160 255
Besteding in Werkperiode zomer 8234 6909   Veldtocht 494 416
        Bedrijvenactie 994 2415
Bankkosten 156 97   24-uursactie 341 232
Kosten T-shirts 65 74   Bezorgactie 700 550
Diversen
736
    Autowasactie 688 589
        Beach Pull 1193 1348
Voordelig saldo 1941 5317   Studiepot 240 192
        Beach on Wheels 323  
        Sagambiara-walk 3385 2000
        Oudjaarsduik 69 70
        Diversen
362
 
 

   

  17360 16.158     17.360 16.158
             
Toelichting eigen vermogen:  2014  2013        
Saldo 1 Januari 9910 4593        
Saldo baten en lasten 1941 5317        
Saldo 31 December 11.851 9.910        

Huwelijkskring: Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2014 31-12-2013   Passiva 31-12-2014 31-12-2013
     
             
ABN-AMRO, rekening courant 2.424 2.080   Eigen vermogen -2.076 -2.420
        Lening 4.500 4.500
 

   

  2.424 2.080     2.424 2.080
             
             
Overzicht baten en lasten            
             
Lasten 2014 2013   Baten 2014 2013
     
             
Kosten mappen huwelijkskring 559 2.527   Mappen huwelijkskring 1.130 2.510
Kosten rekening courant 190 177   Giften 37 1682
Kosten verzending mappen 74 145        
             
Voordelig saldo 344 1343        
 

   

  1.167 4.192     1.167 4.192
             
Toelichting eigen vermogen: 2014 2013        
Saldo 1 Januari -2.424 -3.763        
Saldo baten en lasten 344 1.343        
Saldo 31 December -2.076 -2.420        

Impact: Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2014 31-12-2013   Passiva 31-12-2014 31-12-2013
     
ABN-AMRO, bestuurdersrekening 0 265   Eigen vermogen 0 2105
ABN-AMRO, Spaarrekening 0 1834        
Te ontvangen 0 26   Te betalen kosten 0 20
 

   

  0 2.125     0 2.125
             
Overzicht baten en lasten 2013            
             
Lasten 2013 2013   Baten 2014 2013
     
Huur M.F.C. Stroud 780 580   Collecten 424 412
Kosten Sprekers 713 70   Sponsors 595 1990
Geluid en techniek 360 250   Garderobe   49
Overig 58 188   Rente 16 20
             
Drukwerk 192 333        
Catering 45 271        
Kosten organisatie 160 163        
             
Goede Doelen ivm opheffing per 31-12-2014 832          
Voordelig saldo 0 616   Nadelig saldo 2.105  
 

   

  3.140 2.471     3.140 2.471
             
Toelichting eigen vermogen: 2014 2013        
Saldo 1 Januari 2.105 1489        
Saldo baten en lasten -2.105 616        
Saldo 31 December 0 2.105