Impact Praise (Historie)

Doel van Impact:Impact 29NOV Eindeloos A3 poster HR 734x1024

 God moet groot gemaakt worden! Dat is een van de redenen waarom wij praiseavonden voor jongeren organiseren. Daarnaast is Impact een mooie mogelijkheid om elkaar als jongeren te ontmoeten.
Op deze avonden gaan we in op kwesties en vragen rondom het geloof. Vanuit een thema geeft een spreker hier invulling aan. Daarmee samenhangend wordt een dramastuk opgevoerd.

 De doelen van Impact Praise zijn:
  1. God de eer geven door zingen, bidden en luisteren.
  2.  Jongeren toerusten en opbouwen in het geloof.
  3.  Ruimte geven voor ontmoeting.

De 22e aflevering van 29 November 2014 was de laatste

Er staat nog historie op: www.impactpraise.nl

Impactdoelen