ANBI verantwoording

anbiNaam van de instelling

Stichting Interkerkelijke Contacten Putten. Afgekort: ICP

Werkgroepen handelen onder de namen:

  • Seibo Werkgroep
  • Huwelijkskring (Historie)
  • Refo500 (Historie)

het RSIN

(Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

Bij de belastingdienst geregistreerd onde fiscaal nummer: 8162 57 863

post- of bezoekadres van de instelling

De stichting heeft geen eigen gebouwen.
Het postadres is het adres van de secretaris.
Voor de werkgroepen geldt het adres van de contactpersoon als adres.

Doelstelling

Zie de pagina: Beleidsplan

Beleidsplan

Zie de pagina: Beleidsplan

Namen en functies van de bestuurders

Zie de pagina: Het Bestuur

Het beloningsbeleid

(zie ook de ICP Stichtingsacte )
Bestuur en medewerkers van de stichting en de onderliggende werkgroepen doen alles op vrijwillige basis.
Wel worden gemaakte onkosten vergoed. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Seibowerkgroep: Zie Nieuwsbrieven
Huwelijkskring: Zie Infopagina (Historie)
Refo500:  Zie Infopagina (Historie)

Financiƫle verantwoording

Zie de financiƫle Submenu Pagina's