Financieel 2013

ICP: Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012   Passiva 31-12-2013 31-12-2012
     
ABN-AMRO,regening Courant 2.226 2.385    Eigen vermogen 1.845 2.004 
        Lening  381 381 
 

   

  2.226 2.385      2.226 2.385 
             
Overzicht baten en lasten 2013            
Lasten 2013 2012   Baten 2013 2012
     
Kosten Kamer van Koophandel   24         
Rente- en kosten bank 159 55         
             
Voordelig saldo        Nadelig saldo  159 79 
 

   

  159 79      159 79 
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2013 2.004  2.083         
Saldo baten en lasten 2013 159  79         
Saldo 31-12-2013  1.845  2.004        

Seibo: Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012   Passiva 31-12-2013 31-12-2012
     
Kas 610 990        
ABN-AMRO, Bestuurrekening 3553 1.621   Eigen vermogen 9910 4.593
ABN-AMRO, Spaarrekening 5147 1.982   Vooruit ontvangen giften Seibo 2014 3431 0
Vooruitbetaalde kosten Seibo 2014 4.031 0        
 

   

  13.341 4.593     13.341 4.593
             
Overzicht baten en lasten 2013            
Lasten 2013     Baten 2013  
         
Seibo 2013       Seibo 2013    
Kosten spoedbezoek 2901     Giften 2891  
Kosten bouwtekening 360     Pepermunt 1463  
Kosten voorbereiding 500     Collecte 3737  
        Koninginnedag 255  
Besteding aan Seibo 2013 6909     Veldtocht 416  
        Bedrijvenactie 2415  
Bankkosten 97     24-uursactie 232  
Kosten T-shirts 74     Bezorgactie 550  
        Autowasactie 589  
        Beach Pull 1348  
Voordelig saldo 5317     Studiepot 192  
        Sagambiara-walk 2000  
        Oudjaarsduik 70  
             
 

   

  16.158 0     16.158 0
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2013 4593          
Saldo baten en lasten 2013 5317          
Saldo 31-12-2013 9.910 0        

Huwelijkskring: Balans per 31 december 2014

Activa 31-12-2014 31-12-2013   Passiva 31-12-2014 31-12-2013
     
             
ABN-AMRO, rekening courant 2.424 2.080   Eigen vermogen -2.076 -2.420
        Lening 4.500 4.500
 

   

  2.424 2.080     2.424 2.080
             
             
Overzicht baten en lasten            
             
Lasten 2014 2013   Baten 2014 2013
     
             
Kosten mappen huwelijkskring 559 2.527   Mappen huwelijkskring 1.130 2.510
Kosten rekening courant 190 177   Giften 37 1682
Kosten verzending mappen 74 145        
             
Voordelig saldo 344 1343        
 

   

  1.167 4.192     1.167 4.192
             
Toelichting eigen vermogen: 2014 2013        
Saldo 1 Januari -2.424 -3.763        
Saldo baten en lasten 344 1.343        
Saldo 31 December -2.076 -2.420        

Impact: Balans per 31 december 2013

Activa 31-12-2013 31-12-2012   Passiva 31-12-2013 31-12-2012
     
             
ABN-AMRO, bestuurdersrekening 265 267   Eigen vermogen 2105 1.489
ABN-AMRO, Spaarrekening 1834 1.500        
Te ontvangen 26 23   Te betalen kosten 20 301
 

   

  2.125 1.790     2.125 1.790
             
Overzicht baten en lasten 2013            
             
Lasten 2013 2012   Baten 2013 2012
     
Huur M.F.C. Stroud 580 580   Collecten 412 396
Kosten Sprekers 70 172   Sponsors 1990 2.013
Geluid en techniek 250 468   Garderobe 49 71
Overig 188 146   Rente 20 22
             
Drukwerk 333 349        
Catering 271 365        
Kosten organisatie 163 152        
             
Voordelig saldo 616 270        
 

   

  2.471 2.502     2.471 2.502
             
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2013 1489 1.219        
Saldo baten en lasten 2013 616 270        
Saldo 31-12-2013 2.105 1.489