Les 9

Theorie

  • Een medeklinker tussen twee klinkers hoort bij de lettergreep van de klinker erna: ca-sa, jue-ves. Als er twee of meer medeklinks tussen twee klinkers zijn, dan horend de volgende combinaties bij de lettergreep erna: bl,br,cl,cr,fl,fr,gl,gr,pl,pr,dr,tr. In alle overige gevallen hoort alleen de laatste medeklinker bij de lettergreep erna: Miér-co-les, es-pa-ñol, sep-tiem-bre, oc-tu-bre.
  • Het afbreken van woorden aan het eind van de regel houdt zich aan de regels voor lettergrepen.
  • Spaanse zinnen worden doorgaans uitgesproken alsof de woorden allemaal aan elkaar vast zitten geplakt.
  • Het werkwoord 'ser' (zijn) is onregelmatig. Hier volgen de vormen van 'ser' die onregelmatig zijn. De overige vormen zijn regelmatig.
    • Tegenwoordige tijd: soy, eres, es, somos, sois, son.
    • Verleden tijd imperf: era, eras, era, éramos, erais, eran.
    • Verleden tijd indef: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.

Geluidsopname 17, bevat deze vervoegingen.

Idioom

Rekentermen:

plus (+) = más / y
min (-) = menos
maal (x) = por / multiplicado por
gedeeld door (:) = entre / dividido por
... procent (%) = el ... por ciento
is gelijk aan (=) = son / es igual a
 

 

 

Handig voor bij het kinderwerk:

de schaar = las tijeras
knippen = cortar
het papier = el papel
gekleurd papier = papel de color
de nietmachine = la grapadora
het nietje = la grapa
nieten = engrapar
de lijm = la cola
lijmen = pegar
het potlood = el lápiz
het kleurpotlood = el lápiz de color
de puntenslijper = el sacapuntas
de gum = la goma
uitgummen = borrar
de tekening = el dibujo
tekenen = dibujar
 

Zinnen:

Drie plus zeven is tien. = Tres y siete son diez.
Twaalf gedeeld door drie is vier. = Doce entre tres son cuatro.
Ik ben Puttenaar. = Soy de Putten.
Ik ben in Putten. = Estoy en Putten.
Hij gumde de tekening uit. = Borró el dibujo.

Geluidsopname 18, bevat deze woordenlijst.