Les 1

Theorie

De klemtoon van een Spaans woord is eenvoudig te bepalen:

  • Bij een woord dat eindigt op een klinker, een s of een n, valt de klemtoon op de voorlaatste lettergreep: casa, trabajo, mesas, comen.
  • Bij een woord dat eindigt op een andere medeklinker, valt de klemtoon op de laatste lettergreep: llamar, pared.
  • De enige uitzondering hierop vormen woorden met een klemtoonteken.
    Bij die woorden valt de klemtoon op de lettergreep waar het teken boven staat: almacén, mecánica.

Het Spaanse alfabet heeft 27 letters.

Dit zijn:
a (a), b (be), c (ce), d (de), e (e),

f (efe), g (ge), h (hache), i (i),

j (jota), k (ka), l (ele), m (eme),

n (ene), ñ (eñe), o (o), p (pe),

q (cu), r (erre), s (ese), t (te),

u (u), v (uve), w (uve doble),

x (equis), y (i griega), z (zeta)

Idioom

De getallen van 0 t/m 20: 

0 - cero
1 - uno
2 - dos
3 - tres
4 - cuatro
5 - cinco
6 - seis
7 - siete
8 - ocho
9 - nueve
10 - diez
11 - once
12 - doce
13 - trece
14 - catorce
15 - quince
16 - dieciséis
17 - diecisiete
18 - dieciocho
19 - diecinueve
20 - veinte

Geluidsopname 1 Bevat het alfabet

Geluidsopname 2 bevat het de getallen van 0-20.