Les 6

Theorie

 • Een ongedefinieerd 'honderden' of 'miljoenen' wordt met 'de' gekoppeld aan het zelfstanding naamwoord. 'Trescientas casas' = 'driehonderd huizen', maar 'cientos de casas' = 'honderden huizen'.
 • Het gerundio lijkt op het Nederlandse 'werkend'. Bij werkwoorden op -ar eindigt deze vorm op - ando, bij werkwoorden op -er of -ir eindigt deze vorm op - iendo: trabajando, comiendo, permitiendo.
 • Het voltooid deelwoord (gewerkt) eindigt bij werkwoorden op -ar met - ado, bij werkwoorden op -er of -ir met -ido: trabajado, comido, permitido.
 • Bij onregelmatige werkwoorden zal ik voorlopig slechts uitgaan van de tot nu toe behandelde vormen.
 • Het werkwoord 'haber' betekent 'hebben' in de zin van 'hij heeft gewerkt'. Voor 'hebben' in de zin 'hij heeft een fiets', gebruiken we het werkwoord 'tener'.
 • Het werkwoord 'haber' wordt veel gebruikt en is onregelmatig. Bij de verschillende tijden geef ik steeds een rijtje van zes vormen, dit staat in de volgorde: ik, jij, hij, wij, jullie, zij.
  • Het gerundio van 'haber' is 'habiendo', het voltooid deelwoord is 'habido'. (allebei regelmatig)
  • Tegenwoordige tijd: he, has, ha, hemos, habéis, han
  • Verleden imperf: había, habías, había, habíamos, habíais, habían (allen regelmatig)
  • Verleden tijd indef: hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hubieron
  • Toekomende tijd: habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán

Geluidsopname 11, bevat deze rijtjes.

 

Idioom

Persoonlijke voornaamwoorden enkelvoud:

ik = yo
jij = tú
hij = él
zij = ella
u = usted

Persoonlijke voornaamwoorden meervoud:

wij = nosotros/nosotras
jullie = ustedes
zij = ellos/ellas
u = ustedes

Koffie en thee:

thee = té
koffie = café
melk = leche
suiker = azúcar

 

Maanden:

januari = enero
februari = febrero
maart = marzo
april = abril
mei = mayo
juni = junio
juli = julio
augustus = agosto
september = septiembre
oktober = octubre
november = noviembre
december = diciembre

Andere woorden:

en = y
alstublieft = por favor (in de zin: Wilt u alstublieft ...)
alstublieft = toma (in de zin: Alstublieft, hier heeft u ...)

Geluidsopname 12, bevat deze woordenlijst.