Les 4
Hierbij deel 4 van de cursus Spaans.
Deze keer zit er een nieuw onderdeel bij, het uit je hoofd leren van een Bijbeltekst. Ook in de toekomst zal ik zo nu en dan een te leren Bijbeltekst bij de les doen.
Een taal gaat pas echt leven al je er wat tekst in uit je hoofd kent en als je dan toch bezig bent, dan kun je daar het best een tekst voor gebruiken waarvan het nuttig is dat je die uit je hoofd kent. De teksten zullen in het Nederlands altijd uit de Statenvertaling komen en in het Spaans altijd uit de Reina Valera. Van woordjes waarvan je niet verondersteld wordt ze al te kennen, zal ik erbij zetten wat de gebruikte vorm in het gebruikte verband betekent. Het is niet echt zinvol daarvan ook apart woord voor woord te gaan leren.
 
Overweeg Spaanse woordenboeken aan te schaffen.
Dit is een goede ondersteuning van het leren van de taal en daarnaast zeer handig straks in de Dominicaanse Republiek.
 
Theorie
Een zelfstandig naamwoord kan doorgaans in het meervoud worden gezet door er -s of -esachter te zetten: 'la casa' --> 'las casas', 'el mes' --> 'los meses'.
 • Meestal krijgt een zelfstandig naamwoord dat eindig op een medeklinker meervoud op -es. Achter woorden die eindigen op een klinker komt -s. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, waarvan ik de belangrijkste hieronder noem.
 • Woorden met een -s op het eind en nietde klemtoon op de laatste lettergreep, zijn in het meervoud ongewijzigd: 'el lunes' --> 'los lunes'.
 • Achternamen zijn ongewijzigd in het meervoud: 'los Sanchez' = 'de familie Sanchez'.
 • De klemtoon blijft bij het meervoud op de laatste lettergreep. soms resulteert dit in een klemtoonteken, soms in het verwijderen ervan. 'joven' --> 'jóvenes', 'rehén' --> 'rehenes'.
 • Als een zelfstandig naamwoord eindigt op een -z, dan wordt dat bij de meervoudsvorm een c. 'el juez' --> 'los jueces'.
 • Bijvoeglijke naamwoorden komen in getal en geslacht overeen met het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort.
 • Bijvoeglijke naamwoorden krijgen hun meervoud door toevoeging van -s of -es, op dezelfde manier als het zelfstandig naamwoord.
 • Veel bijvoeglijke naamwoorden hebben geen aparte vorm voor mannelijk of vrouwelijk. Is die er wel, dan zet ik de mannelijke vorm in de woordenlijst.
 • Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt op -o, dan eindigt de vrouwelijke vorm op -a. -ete en -ote worden -eta en ota.
 • Als een bijvoeglijk naamwoord eindigt op -án, -ín, -ón, -or of -és, dan komt er bij de vrouwelijke vormen een -aachter. Uitzondering hierop is 'cortés' (beleefd), waarvan de vrouwelijke vorm ook 'cortés' is. Het woord 'español' is in de vrouwelijke vorm 'española'.
 • Deze week leren we de tegenwoordige tijd en de verleden tijd van de regelmatige werkwoorden op -er, met behulp van het werkwoord 'comer', dat 'eten' betekent.

Tegenwoordige tijd

Ik eet        como
Jij eet        comes
hij eet        come
wij eten        comemos
jullie eten        coméis
zij eten        comen

Verleden        imperf / indef

ik at            comía / comí
jij at            comías / comiste
hij at            comía / comió
wij aten            comíamos / comimos
jullie aten        comíais / comisteis
zij aten            comían / comieron
 
Geluidsopname 6, bevat deze rijtjes.
 
Bijbeltekst
Johannes 3:16:
 • Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
 • Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
 • Porque = want / tal = zodanig / manera = manier / amar = liefhebben / Dios = God / mundo = wereld / que = dat / ha = hij heeft / dado = gegeven / a = niet vertaald / su = zijn / hijo = zoon / unigénito = enig / para que = opdat / todo = alle / aquel = die / él = hem / cree = gelooft / no = niet / se = zich / pierda = verlieze / mas = maar / tenga = hebbe / vida = leven / eterna = eeuwig.

Geluidsopname 7, bevat deze tekst.

 

Idioom
Getallen 31 t/m 99:
31 = treinta y uno
32 = treinta y dos - enzovoort
40 = cuarenta
41 = cuarenta y uno - enzovoort, zo gaat het ook bij 50, 60, 70, 80 en 90
50 = cincuenta
60 = sesenta
70 = setenta
80 = ochenta
90 = noventa
 
Regelmatige werkwoorden op -er:
eten = comer
geloven = creer
lezen = leer
 
Regelmatige werkwoorden op -ar:
liefhebben = amar
stoppen = parar
 
Drieëenheid:
God = Dios
Jezus = Jesús

de Heilige Geest = el Espíritu Santo

 

Geluidsopname 8 bevat deze woordenlijst.

Vanwege de Bijbeltekst heb ik er wat minder woordjes bij gedaan.