Les 10
 
Theorie
 • Een Spaanse zijn die zonder pauzes wordt uitgesproken (niet meer dan rond de tien lettergrepen, geen komma's) wordt behoorlijk vlak geïntoneerd.
 • Als een zin in delen wordt uitgesproken, dan loopt de intonatie aan het eind van ieder gedeelte omhoog, om na de pauze lager weer verder te gaan.
 • Om dit de demonstreren, hierbij een paar voorbeeldzinnetjes:
  • Te veo mañana. (Ik zie je morgen.)
  • El azúcar está al lado. (De suiker staat ernaast.)
  • Según ellos, comemos en Guadalajara. (Volgens
  • hen eten we in Guadalajara.)
  • Según ellos, donde comemos es en Guadalajara.
  • (Volgens hen is het in Guadalajara waar we eten.)

Geluidsopname 22, bevat deze zinnetjes.

 • Namen van landen en steden zijn mannelijk, tenzij ze eindigen op een onbeklemtoonde -a, dan zijn ze vrouwelijk. Dus: el Veenendaal en la Rioja.
 • Namen van bergen en gebergten zijn mannelijk, tenzij er een vrouwelijk woord als sierra in staat. Dus: el Andes en la Sierra Nevada.
 • Namen van rivieren zijn altijd mannelijk.
 • De bezittelijke voornaamwoorden su en suyo laten niet duidelijk zien wie er bedoeld wordt. Su en suyo kunnen immers staan voor zijn, haar, jullie en hun. Als dat voor de duidelijkheid nodig/wenselijk is, dan kan het bezittelijk voornaamwoord worden vervangen door de + persoonlijk voornaamwoord. 'haar huis' --> 'su casa', maar eenduidiger: 'la casa de ella'.
 • Bezittelijke voornaamwoorden voor een zelfstandig naamwoord kunnen worden versterkt door ze met nadruk uit te spreken, maar ook door er propio (eigen) achter te zetten: 'Het is mijn huis, het is mijn eigen huis' --> 'Es mi casa, es mi propia casa'.
 • Bij de gebiedende wijs wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoud en meervoud. Als een persoon een opdracht geeft, dan gebruik je enkelvoud, spreek je een groep mensen aan, dan gebruik je meervoud.
 • Voor regelmatige werkwoorden op -ar is de gebiedende wijs trabaja (enkelvoud) en trabajad (meervoud). Voor regelmatige werkwoorden op -er is de gebiedende wijs come (enkelvoud) en comed (meervoud. Voor regelmatige werkwoorden op -ir is de gebiedende wijs permite (enkelvoud) en permitid (meervoud).
 • Onregelmatige werkwoorden zijn vaak veel gebruikte woorden. Het is daarom belangrijk zoveel mogelijk onregelmatige vormen te kennen. Daarom komen elke week een of enkele onregelmatige werkwoorden aan de orde.
 • Sommige werkwoorden hebben slechts een of twee onregelmatige vormen. Hier volgen een paar werkwoorden die alleen een afwijkend voltooid deelwoord hebben:
  • Abrir (openen) --> abierto (geopend)
  • Cubrir (bedekken) --> cubierto (bedekt)
  • Escribir (schrijven) --> escrito (geschreven)
  • Imprimir (drukken) --> impreso (gedrukt) - let op: de regelmatige vorm 'imprimido' komt ook voor
  • Romper (breken) --> roto (gebroken)
  • Volver (terugkeren) --> vuelto (teruggekeerd)

Geluidsopname 23, bevat de genoemde gebiedende wijs vormen en de genoemde onregelmatige werkwoorden..

 • Het voltooid deelwoord kan ook als bijvoeglijk naamwoord worden gegebruikt. Dan wordt de uitgang verbogen naar het getal en geslacht van het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort. Dus: 'De afgedrukte tekeningen' --> 'Los dibujos empresos' en 'De tekeningen zijn afgedruikt' --> 'Los dibujos están impresos', maar 'Hij heeft de tekeningen afgedrukt' --> 'Ha impreso los dibujos'.

Idioom

Werkwoorden

(leer ook de onregelmatige voltooid deelwoorden):
openen = abrir
bedekken = cubrir
schrijven = escribir
drukken/printen = imprimir
breken = romper
terugkeren = volver
 

Klokkijken gaan we nog uitgebreider behandelen.

Hierbij vast hoe de hele uren  gaan, zodat je er vast wat gevoel bij krijgt.
Het is een uur. (01:00 of 13:00) = Es la una.
Het is twee uur. = Son las dos.
Het is drie uur. = Son las tres. (enz.)

Andere aanduidingen van tijd:

eergisteren = anteayer
gisteren = ayer
vandaag = hoy
morgen = mañana
overmorgen = pasado mañana
 

Geografische aanduidingen:

het land = el país
de stad = la ciudad
het dorp = el pueblo
de rivier = el río
het meer = el lago
de berg = la montaña
de straat = la calle
de weg = el camino
 

Andere woorden:

volgens = según
de (voet)bal = la pelota
het voetbal = el fútbol
 

 

Zinnen:

Hij is teruggekeerd met gekleurd papier. = Ha vuelto con papel de color.
Het is zeven uur en de deur is open. = Son las siete y la puerta está abierta.

Geluidsopname 24, bevat deze woordenlijst.