Les 28

Theorie

 • Er zijn bijvoeglijk naamwoorden die kunnen worden gebruikt als zelfstandig naamwoord: ciego (blind) --> el ciego (de blinde)
 • Naast bovengenoemde kan een bijvoeglijknaamwoord ook zelfstandig worden gebruikt: ¿no tienes uno viejo? (heb je geen oude?), in dat geval wordt voor het mannelijk enkelvoud niet un, maar uno gebruikt.
 • Persoonlijk voornaamwoorden (wij, zij, hij, enz.) worden alleen gebruikt als ze op personen slaan en ook dan worden ze meestal weggelaten. Ze worden normaal alleen gebruikt als de nadruk erop ligt of als het nodig is ter verduidelijking: ik heb een huis = tengo una casa / ík heb een huis (met nadruk op ik) = yo tengo una casa.
 • In het Nederlands worden aanwijzend voornaamwoorden gebruikt om een persoon aan te duiden: Zoek je Henk? Die is er niet. In het Spaans zou dit echter heel minachtend klinken en wordt daarom weggelaten: ¿Estás buscando a Henk? No está.
 • Als je iemand beleefd wilt aanspreken, dan kun je de hij-vorm gebruiken. Je gebruikt dan namelijk eigenlijk de u-vorm, behorend bij usted: Heb jij een huis? = ¿Tienes una casa? / Heeft u een huis? = ¿Tiene una casa?
 • Het werkwoord venir (komen) heeft de volgende onregelmatige vormen:
  • Tegenwoordige tijd: vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen
  • Verleden tijd indef.: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
  • Toekomende tijd: vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán
  • Gerundium: viniendo (komend)

Idioom

Bijvoeglijk naamwoorden die ook zelfstandig zijn:

landelijk/boers = campesino
de boer = el campesino
blind = ciego
de blinde = el ciego
mank = cojo
de manke = el cojo
eenarmig = manco
de eenarmige = el manco
rijk = rico
de rijkaard = el rico
wijs = sabio
de wijze = el sabio
dwaas = tonto
de dwaas = el tonto
oud = viejo
de oude man = el viejo

Werkwoorden:

komen = venir
moeten = deber
twijfelen = dudar
opletten = cuidar
ontwikkelen = desarollar
verbruiken = consumir

Andere woorden:

de echo = el eco
de golf = la ola
de wind = el viento

Geluidsopname 52, bevat deze woordenlijst.