Les 26

Theorie

  • Steden en landen hebben meestal geen lidwoord. In de woordenlijst staan er een paar die altijd een lidwoord hebben en een paar die een lidwoord kunnen hebben.
  • Als aan een naam van een taal of een eigennaam een aanvullende bepaling wordt toegevoegd, dan krijgt deze een bepaald lidwoord: 16e eeuws Spaans --> el español del siglo XVI
  • Er zijn twee woorden voor voldoende: bastante en suficiente. Het woord suficiente betekent voldoende, zoals het er staat. Het woord bastante heeft een bijklank tamelijk veel. Beide woorden krijgen een -s erachter als ze bij een meervoudsvorm staan.
  • Het werkwoord tener (hebben, bezitten) heeft de volgende onregelmatige vormen:
    • Tegenwoordige tijd: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen
    • Verleden tijd indef.: tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
    • Toekomende tijd: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán

Idioom

Geografisch, altijd met lidwoord:

Cairo = el Cairo
Den Haag = la Haya
India = la India
Nederland = los Países Bajos
Geografisch, kan met lidwoord:
Argentinië = (la) Argentina
Brazilië = (el) Brasil
de Verenigde Staten = (los) Estados Unidos
Peru = (el) Perú
Canada = (el) Canadá

Muziekinstrumenten:

de trompet = la trompeta
de gitaar = la guitarra
de fluit = la flauta
de viool = el violín
de piano = el piano
het orgel = el órgano

Werkwoorden:

hebben (bezitten) = tener
springen = saltar
dansen = bailar

Bijbelboeken:

Filippensen = Filipenses
Kolossensen = Colosenses
Thessalonicensen = Tesalonicenses
Timótheüs = Timoteo
Titus = Tito

Andere woorden:

voldoende = suficiente
voldoende/tamelijk veel = bastante
het kinderprogramma = el programa infantil
de activiteit = la actividad
de organisatie = la organización

Geluidsopname 50, bevat deze woordenlijst.