Les 16

Theorie

 • Als een kleur de toevoeging claro (licht-) heeft, dan blijft de kleur in het mannelijk enkelvoud staan, ongeacht het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort: 'drie blauwe huizen' --> 'tres casas azules', maar 'drie lichtblauwe huizen' --> 'tres casas azul claro'.
 • De kleur naranja (oranje) wordt niet verbogen met het zelfstandig naamwoord waar het bijhoort: 'techos amarillos' (gele daken) maar 'techos naranja' (oranje daken).
 • Bijvoeglijke naamwoorden die stoffen aanduiden, zoals 'houten' en 'zilveren', bestaan niet in het Spaans. In plaats hiervan gebruikt men de madera (van hout) en de plata (van zilver).
 • Een bijvoeglijk naamwoord komt altijd in getal en geslacht overeen met het zelfstandig naamwoord waar het bijhoort, zelfs als dat zelfstandig naamwoord in die zin wordt weggelaten: ¿Son martillos peligrosos? ¡Sí, son peligrosos! (Zijn dat gevaarlijke hamers? Ja, het zijn gevaarlijke!)
 • De rangtelwoorden primero en tercero verliezen hun -o als ze voor een mannelijk enkelvoud staan: 'de derde wereld' --> 'el tercer mundo'. Dit geldt niet als het rangtelwoord erachter staat: 'het derde jaar' --> 'el año tercero'.
 • Het werkwoord caer (vallen) heeft slechts een onregelmatige vervoeging binnen de vervoegingen die we kennen, namelijk de ik-vorm tegenwoordige tijd: 'caigo' = 'ik val'.
 • Het werkwoord oír (horen) heeft met name een aantal vormen waar een -y- tussenkomt voor een betere uitspraak. De volgende vormen wijken af:
  • Tegenwoordige tijd: oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen (wij-vorm en jullie-vorm wijken niet af, maar staan er voor de duidelijkheid wel tussen)
  • Gebiedende wijs: oye

Idioom

Metalen:

het metaal = el metal
goud = oro
zilver = plata
ijzer = hierro
staal = acero
koper = cobre
 

Werkwoorden:

vallen = caer
horen = oír

Bijbelboeken:

Genesis = Génesis
Exodus = Éxodo
Leviticus = Levítico
Numeri = Números
Deuteronomium = Deuteronomio
Jozua = Josué
Richteren = Jueces
Ruth = Ruth
 

Overige woorden:

hier = aquí
daar = allí
de derde wereld = el tercer mundo
helder / duidelijk / licht- (voor een kleur) = claro
Dat is duidelijk! = ¡Claro!
lichtgroen = verde claro
gevaarlijk = peligroso
gevaar = peligro
risico = riesgo

Zinnen:

Zij liepen over het houten dak. = Anduvieron sobre el techo de madera.

Geluidsopname 37, bevat deze woordenlijst.