Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
 

Woord en Daad

woordendaad2018Woord en Daad is een ontwikkelingsorganisatie die uit christelijk perspectief armoede bestrijdt in Afrika, Azië en Midden Amerika, al meer dan 35 jaar.

Ze werkt aan vier thema’s : onderwijs, arbeid en inkomen (vaktraining, begeleiding, opzetten bedrijfjes), basisvoorziening (gezondheid, landbouw, water)  en noodhulp.

In Nederland wil Woord en Daad mensen stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor de naasten.

Activiteiten van het plaatselijk comité zijn verkoop postzegels en zelfgemaakte kaarten, verzamelen van lege cartridges en mobieltjes, organiseren van workshops, zangavonden, huis aan huis collecten, fietstochten enz.

Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot financiële adoptie van kinderen.

Het plaatselijk comité bestaat uit:

Voorzitter Gijs Roordink 0341 491869
Secretaris Karin Aalten 0341-351174
Penningmeester Ria Bruin 0341-360430
P.R. Adriana Geertsema 0341-354710
2e pen. Rudi v. Beek 0341-358936
Lid Dick van Oosterom 0341-358041
Lid Peetje Schreuder 0341-357895
Lid Gerrie Bakker 0341 360599
Namens de diaconieën:
Hervormde Gemeente (GB) Gijs van de Langemheen 0341-491248
Hersteld Herv.Gemeente Martin Kik 0341-355659

Banknummer is 1596.40.342 (Rabobank)  t.n.v. st. Woord en Daad afd. Putten

woordendaad2018Website van Woord & Daad