Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Woord en Daad

woordendaad2018Woord en Daad is een ontwikkelingsorganisatie die uit christelijk perspectief armoede bestrijdt in Afrika, Azië en Midden Amerika, al meer dan 35 jaar.

Ze werkt aan vier thema’s : onderwijs, arbeid en inkomen (vaktraining, begeleiding, opzetten bedrijfjes), basisvoorziening (gezondheid, landbouw, water)  en noodhulp.

In Nederland wil Woord en Daad mensen stimuleren verantwoordelijkheid te dragen voor de naasten.

Activiteiten van het plaatselijk comité zijn verkoop postzegels en zelfgemaakte kaarten, verzamelen van lege cartridges en mobieltjes, organiseren van workshops, zangavonden, huis aan huis collecten, fietstochten enz.

Het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot financiële adoptie van kinderen.
Zie verder: https://www.woordendaad.nl/comites/comite-putten/

Woord en Daad Kringloopwinkel “Het Lokaal”

Ambachtstraat 7, 3882 BB Putten, tel nr. 0341-706148
https://www.woordendaad.nl/winkels/kringloopwinkel-putten/ 

Sectretaris van deze winkel is mevr. Karin Aalten 0341- 351174 / woordendaadwinkelputten@gmail.com 

Openingstijden
  • Dinsdag: 13.00-16:00
  • Woensdag: 10.00-16.00
  • Donderdag: 10.00-16.00
  • Vrijdag: 10.00-16.00
  • Zaterdag: 11:00-15:00

Het plaatselijk comité bestaat uit:

Voorzitter
(tevens contactpersoon CGK)
Mevr. Johanneke Visser-van Raaalte 0341-844566
Secretaris Mevr. Aline Kommer-Bakker 0341-275331
Penningmeester Dhr. P. Versteeg 0341-352550
P.R. Mevr. Marianne v.d. Zande-v.d. Hoorn 0341-354710
2e Penningmeester - Vacant -
Lid Mevr. Lisette Oudshoorn-van Beek 06-13759480
Lid Dhr. Theo de Wildt  
Namens de diaconieën:
Hervormde Gemeente (GB) - Vacant -  
Hersteld Herv.Gemeente Diaken Henk v.d. Top 0341-352522

E-Mail adres: woordendaadputten@gmail.com 

Banknummer is NL80 RABO 0159 6403 42  t.n.v. st. Woord en Daad afd. Putten

Website van Woord & Daad