Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Werkgroep Refo500 Putten (Historie)


Landelijke site

In Putten was de werkgroep Refo500 actief; opgericht in het verlengde van de wereldwijde stichting met dezelfde naam. (Zie https://www.refo500.com/)

 De Werkgroep Refo500Putten (WRP) bestondt uit leden van de 6 Protestantse kerken  in Putten waar leden van die kerken  op persoonlijke titel deel van uit maken.
Het  doel  van deze werkgroep was om samen de betekenis van 500 jaar Reformatie binnen de verscheidenheid van de plaatselijke kerken te herdenken en opnieuw te beleven.
Om dit doel te bereiken heeft de WRP rond 31 oktober 2017 verschillende activiteiten ontwikkeld zoals informatiebijeenkomsten organiseren voor scholen en catechisanten, publicaties verzorgen in de (lokale) kranten en kerkbodes,  een muziek- en zangavond organiseren, enzovoort. 

De werkgroep bestond uit:
  • Evert de Graaf en Aart Dokter, Lid Herv. Gemeente
  • Gesina Bakker, lid, Ger. kerk.  
  • Piet van Hoffen, lid, Ger. kerk  vrijgem.  
  • Jan van der Kolk, lid, Hersteld Herv. kerk
  • Drikus Lokhorst, lid, Chr. Ger. kerk.  
  • Johan de Vroom, lid, Andreaskerk.

>> Klik hier voor de historie van de webpagina <<

5 predikanden tijdens een interview (http://deputtenaer.nl/lokaal/hoelang-gaat-putten-nog-file-naar-de-kerk-285319)
refo500 pred