Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Wat is ICP

Stichting Interkerkelijke Contacten Putten

Het doel van de Stichting Interkerkelijke Contacten is:

Het bevorderen van de Interkerkelijke Contacten dmv de organisatie van verschillende activiteiten.

Dit kan zijn door:

  • Evangelisatieactiviteiten
  • Praiseavonden
  • Samenkomsten
  • Sportieve activiteiten
  • Diaconale projecten in binnen- en buitenland
  • Vormingswerk
  • etc.

Documenten:

Mocht u vragen hebben dan kunt u ten allen tijde contact met 1 van de bestuursleden opnemen.