Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
 

Vorming en Toerusting

vt logo zwDe commissie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde kerk, de Hervormde Andreaskerk en de Rooms-Katholieke Parochie St. Lucas, geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering Putten, biedt u hierbij het programma 2017-2018 aan.

Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de commissie hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.

Om organisatorische redenen is het wenselijk dat u zich aanmeldt als deelnemer. Bij elk onderwerp staat vermeld bij wie u dat kunt doen. Dit kan – bij voorkeur – per e-mail maar ook telefonisch.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Echter, het organiseren van activiteiten brengt altijd kosten met zich mee – denk onder andere aan de onkostenvergoeding voor de sprekers. Om die kosten te dekken, wordt aan de deelnemers – via het rondgaan van een collectezak – een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het eerste kopje koffie/thee wordt u door V&T aangeboden; voor een volgend kopje vragen wij een kleine bijdrage.

Op pagina 26 van dit boekje staan de contactgegevens van de commissieleden. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, schroom dan niet om contact met een van hen op te nemen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten en begroeten bij een – of meerdere – activiteiten.

Hartelijke groet, Commissie Vorming & Toerusting Putten

Leden Commissie:

Dhr. Theo Panhuis
tel: 0341-360518
E-mail: t.panhuis@chello.nl
voorzitter


Mevr. Margriet Tiemersma
tel: 0341-413610 of
E-mail: tsd@solcon.nl
secretariaat


Dhr. Djoon Hoijer
tel: 0341-354217
E-mail: j.hoijer@kpnplanet.nl
publiciteit, penningmeester


Dhr. Eugène Falger
tel: 06-16378015
E-mail: elffalger@solcon.nl

Mw. Marja Benschop
Tel.: 0341-358079
E-mail : marjabenschop@chello.nl


Mevr. Lily Veen
tel: 0341-352417 of
E-mail: lveen@chello.nl


Dhr. Johan de Vroom
tel: 0341-357626
E-mail : johan@devroom.eu


Dhr. Jan Braaksma
tel: 0341-360095
E-mail : j.braaksma@chello.nl


vt herder