Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Vorming en Toerusting

vt logo zwDe commissie Vorming & Toerusting van de Gereformeerde kerk, en de Rooms-Katholieke Parochie St. Lucas, geloofsgemeenschap H. Maria Zuivering Putten, biedt u hierbij het programma 2020-2021 aan.

Het programma biedt een diversiteit aan onderwerpen en de commissie hoopt met dit aanbod veel kerkleden maar ook andere belangstellenden te inspireren en samen te brengen om onder leiding van deskundigen van gedachten te wisselen.

Om organisatorische redenen is het wenselijk dat u zich aanmeldt als deelnemer. Bij elk onderwerp staat vermeld bij wie u dat kunt doen. Dit kan – bij voorkeur – per e-mail maar ook telefonisch.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk. Echter, het organiseren van activiteiten brengt altijd kosten met zich mee – denk onder andere aan de onkostenvergoeding voor de sprekers. Om die kosten te dekken, wordt aan de deelnemers – via het rondgaan van een collectezak – een vrijwillige bijdrage gevraagd. Het eerste kopje koffie/thee wordt u door V&T aangeboden; voor een volgend kopje vragen wij een kleine bijdrage.

Op pagina 27 van dit boekje staan de contactgegevens van de commissieleden. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, schroom dan niet om contact met een van hen op te nemen.

Wij hopen u te mogen ontmoeten en begroeten bij een – of meerdere – activiteiten.

Hartelijke groet, Commissie Vorming & Toerusting Putten

Leden Commissie:

Dhr. Theo Panhuis  0341 360518 t.panhuis@chello.nl Voorzitter
Dhr. Cees Pollemans  0341 264428 pollemans.vermeul@planet.nl  
Mw. Lily Veen  0341 352417 lveen@chello.nl  Secretaris
Mw. Marja Benschop  0341 358079 marjabenschop@chello.nl  
Mw. Margritte van den Berg  0341 276127 baerghuesli@kpnmail.nl  
Dhr. Eugène Falger  06 1637 8015 elffalger@solcon.nl  Penningmeester
Dhr. Johan de Vroom  0341 357626 vt@devroom.eu  
Dhr. Jan Braaksma  0341 360095 j.braaksma@chello  

vt herder