Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Refo500 Putten (Archief)


Landelijke site

In Putten is een werkgroep Refo500 opgericht in het verlengde van de wereldwijde stichting met dezelfde naam. (Zie https://www.refo500.com/)

 De Werkgroep Refo500Putten (WRP) bestaat uit leden van de 6 Protestantse kerken  in Putten waar leden van die kerken  op persoonlijke titel deel van uit maken.
Het  doel  van deze werkgroep is om samen de betekenis van 500 jaar Reformatie binnen de verscheidenheid van de plaatselijke kerken te herdenken en opnieuw te beleven.
Om dit doel te bereiken zal de WRP rond 31 oktober 2017 verschillende activiteiten ontwikkelen zoals informatiebijeenkomsten organiseren voor scholen en catechisanten, publicaties verzorgen in de (lokale) kranten en kerkbodes,  een muziek- en zangavond organiseren, enzovoort. (zie: Agenda Refo500 Putten)

Zoals u ziet een breed scala aan activiteiten.

De werkgroep is opgericht door:

  • Evert de Graaf, secretaris, Herv. Gemeente,  06-53497109
  • Aart Dokter, voorzitter, Herv. Gemeente, (Inmiddels overleden)

Daarna zijn toegetreden:

  • Gesina Bakker, lid, Ger. kerk.  
  • Piet van Hoffen, lid, Ger. kerk  vrijgem.  
  • Jan van der Kolk, lid, Hersteld Herv. kerk  
  • Drikus Lokhorst, lid, Chr. Ger. kerk.  
  • Johan de Vroom, lid, Andreaskerk.