2014 Werkperiode

team2014Een terugblik op de reis.

Na een seizoen van actievoeren en fundraising vertrokken we met z’n drieën maandag 28 juli vanaf Schiphol om te gaan bouwen en op 15 augustus waren we weer terug.

We begonnen met een flinke vertraging waardoor we moesten overnachten op Curacao.

Na onze aankomst konden we aansluiten bij de rouwstoet van onze vriend en beschermer Juan.
Vanaf 2009 waakte hij over onze veiligheid. Hij kwam vlak voor onze aankomst om bij een verkeersongeval.
Het komt niet vaak voor dat een hoge politieofficier zich het lot van een sloppenwijk aantrekt en daar ook blijft wonen.

Waar zijn we mee aan de slag geweest

v2014-02We hebben, ondanks de wat kleinere groep, behoorlijk wat kunnen doen.

Uit vier personen zou het team bestaan. Het werden er drie (door een spoedoperatie die één van de leden moest ondergaan).

 Vier toiletten zou het team gaan bouwen in de sloppenwijk. Het werden er 12. Het werk is ontzettend gezegend.

We zijn van plan ook de komende jaren een (behoorlijk) aantal van deze toiletten te (laten) bouwen. Er zijn in de wijk nog ongeveer 500 gezinnen die geen toilet hebben.

 v2014-03 v2014-04 v2014-05

v2014-06Kinderwerk

Deze werkperiode hebben we door het kleine team en de vele zaken die geregeld moesten worden, slechts een keer kinderwerk gedaan.

We hebben verteld over de Ark van Noach. De kinderen hebben genoten.

Een nieuwe koers

Organisatorisch is er afgelopen zomer veel veranderd. We hebben afscheid genomen van Nicolás en Dulce María.
Nicolás is geen predikant meer en zijn gemeente heeft zich verdeeld over andere gemeentes. Door de bouw van een nieuwe overheidsschool vlakbij is de noodzaak van uitbreiding van onze school voor regulier onderwijs vervallen.

We hebben een overeenkomst gesloten met het lokale “Netwerk voor het kind”. Een stichting waarin de lokale kerken, World Vision en nog wat organisaties vertegenwoordigd zijn. Dit betekent concreet dat vanaf eind deze maand World Vision permanent op ons terrein zit, we voorzien in een opvang van weeskinderen en onderwijs aan gehandicapte kinderen. Daarnaast zal een van de betrokken organisaties werken met jonge moeders en zwangere tienermeisjes. Dit omvat ook een eerste-hulp post voor zuigelingenzorg.
De komende tijd hopen we nog meer goed nieuws te kunnen delen.