menuline
anbiGiften welkom op 
rekening:
NL59 ABNA 0519 4807 67
Seibo Werkgroep, Putten.
ANBI rsin: 816257863

info@seibowerkgroep.nl
Wij onderschrijven de
eza

Nieuwsbrief

Inschrijven

Toets 5

Hierbij de vijfde toets. Deze toets kan worden gemaakt na het leren van les 1 t/m 15.
 
Beluister, noteer in het Spaans en vertaal naar het Nederlands
 

Geluidsopname 36, bevat 5 zinnetjes. Beluister deze zinnen, noteer ze in het Spaans en vertaal ze naar het Nederlands.

 
Vertaal naar het Spaans
 
1. Het is tien voor half zeven.
2. Zij schilderden de muur nooit.
3. Wij zijn in het zevende huis tussen de bergen.
4. Mijn oom zal naar de kerk willen lopen.
5. Dieven werken vroeg in de morgen.