menuline
anbiGiften welkom op 
rekening:
NL59 ABNA 0519 4807 67
Seibo Werkgroep, Putten.
ANBI rsin: 816257863

info@seibowerkgroep.nl
Wij onderschrijven de
eza

Nieuwsbrief

Inschrijven

Toets 4

Hierbij de vierde toets. Deze toets kan worden gemaakt na het leren van les 1 t/m 12.
 
Beluister, noteer in het Spaans en vertaal naar het Nederlands
 

Geluidsopname 30, bevat 5 zinnetjes. Beluister deze zinnen, noteer ze in het Spaans en vertaal ze naar het Nederlands.

 
Vertaal naar het Spaans
 
1. Zijn pols doet zeer.
2. Volgens Anita is zijn arm gebroken.
3. Gisteren was ik in de stad.
4. Is het huis in deze straat?
5. Van wie is die voetbal?