menuline
anbiGiften welkom op 
rekening:
NL59 ABNA 0519 4807 67
Seibo Werkgroep, Putten.
ANBI rsin: 816257863

info@seibowerkgroep.nl
Wij onderschrijven de
eza

Nieuwsbrief

Inschrijven

Toets 2

Hierbij de tweede toets. Deze toets kan worden gemaakt na het leren van les 1 t/m 6.
 
Beluister, noteer in het Spaans en vertaal naar het Nederlands
 
Geluidsopname 13, bevat 5 zinnetjes.

Beluister deze zinnen, noteer ze in het Spaans en vertaal ze naar het Nederlands.
 
Vertaal naar het Spaans
 
1. Koffie en groene thee alstublieft.
2. In juni hebben wij suiker gegeten.
3. Maandag heeft hij twee uur Spaans gesproken.
4. Vier bruine hamers en negenendertig blauwe spijkers.
5. Wij geloven in God.