Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Weblinks en Fora

Diverse links zijn op deze pagina geplaatst.
Als u een pagina weet waarvan u denkt dat deze hier ook bij moet staan, stuur dan even een mailtje naar info@kerknetputten.nl
Omdat niet alle sites even betrouwbaar zijn kan het regelmatig gebeuren dat een link niet werkt.
Geef dit a.u.b. door dan hoeven andere mensen zich ook niet aan deze slechte link te ergeren.