Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Internet

De Stichting verzorgde in het verleden de webhosting en het beheer van een aantal website's.
Deze zijn inmiddels ondergebracht bij Cervus ICT Diensten BV