Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting Interkerkelijke Contacten Putten wordt gevormd door:

  • H. Daudeij - van de Kamp (Voorzitter)
    E-mail: hdaudeij@solcon.nl
  • M.C.  Mulder - Hazeleger (Secretaris)
    E-mail: mc.mulder@live.nl
  • S. van Dalen (Penningmeester)
    E-mail: info@nsvandalen.nl

Bankgegevens ABN-AMRO rek nr NL69 ABNA 0567 5883 19
Kamer van Koophandel KVK nr. 08112690

Website www.kerknetputten.nl/icp
Webbeheer: Stoffel Bos.
E-mail: info@kerknetputten.nl