IEC Volkskerstzang

De volkskerstzangwas dit jaar op dinsdag 24 december 2019 (kerstavond) om 20.00 uur in de sporthal Putter Eng.
De Verenigde Veluwse Koren onder leiding van Leander van der Steen verzorgden de koorzang en het fanfarecorps “Excelsior” onder leiding van Adriaan Bruinink begeleide de samenzang.
De burgemeester las het kerstevangelie en ds. Dick Boekema hield een korte meditatie.

Wat foto's Volkskerstsang 2019

Achtergrond Volkskerstzang Putten

De volkskerstzang in Putten kent een lange traditie. Zolang de sporthal Putter Eng bestaat wordt zij in deze sporthal gehouden. Daarvoor vond de volkskerstzang plaats in de Eierhal op het marktplein. Toen het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd is de Eierhal afgebroken.

De volkskerstzang wordt door zo'n 1300 á 1400 mensen bezocht.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IEC) organiseert elk jaar de volkskerstzang onder het motto "Komt allen tezamen" om oude en nieuwe kerstliederen te zingen en om met zang en muziek de geboorte van Christus te vieren.

Foto- en Filmarchief....