IEC Volkskerstzang

iec vk2020

Volkskerstzang 2020

Door de coronamaatregelen is de volkskerstzang op kerstavond op donderdag 24 december 2020 om 20.00 uur alleen online te bekijken en te beluisteren op de website van de Oude Kerk: www.hervormdputten.nl of op YouTube kanaal Hervormd Putten.
Hans van Wingerden (trompet) en Pier de Jong (hoorn)en Evert van de Veen (orgel) begeleiden de kerstliederen die door Fennie van den Broek en Haddo Hans Hilbers worden gezongen.
Door middel van “streaming” wordt de koorzang van het Kinder- en tienerkoor “De Jonge Luitjes” en het christelijk vocaal damesensemble “Shira” beide onder leiding van Martine van den Hazel in de uitzending gevoegd. De burgemeester leest het kerstevangelie en ds. W.C. Polinder houdt een korte meditatie met als thema: ‘Kom in beweging”.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten (IECP)
Secr. Gerrit Wildenbeest
e-mailadres: gw.wildenbeest@planet.nl

Wat foto's Volkskerstsang 2019

Achtergrond Volkskerstzang Putten

De volkskerstzang in Putten kent een lange traditie. Zolang de sporthal Putter Eng bestaat wordt zij in deze sporthal gehouden. Daarvoor vond de volkskerstzang plaats in de Eierhal op het marktplein. Toen het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd is de Eierhal afgebroken.

De volkskerstzang wordt door zo'n 1300 á 1400 mensen bezocht.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IEC) organiseert elk jaar de volkskerstzang onder het motto "Komt allen tezamen" om oude en nieuwe kerstliederen te zingen en om met zang en muziek de geboorte van Christus te vieren.

Foto- en Filmarchief....