IEC Volkskerstzang

TV Opname volkskerstzang 2018:

De volkskerstzang was op maandag 24 december 2018 (kerstavond) om 20.00 uur in de sporthal Putter Eng, Engweg 6 te Putten.
Het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor ”Fontanus” onder leiding van Wim Klein Haneveld verzorgde de koorzang en het fanfarecorps “Excelsior” onder leiding van Adriaan Bruinink begeleidde de samenzang.

De burgemeester las het kerstevangelie en Leen van Slooten hield een korte meditatie met als thema: De hemel brak open.

De volkskerstzang 2018 trok ongeveer 1200 bezoekers en de opbrengst van de collecte bedroeg € 1559,96.

Achtergrond Volkskerstzang Putten

De volkskerstzang in Putten kent een lange traditie. Zolang de sporthal Putter Eng bestaat wordt zij in deze sporthal gehouden. Daarvoor vond de volkskerstzang plaats in de Eierhal op het marktplein. Toen het nieuwe gemeentehuis werd gebouwd is de Eierhal afgebroken.

De volkskerstzang wordt door zo'n 1300 á 1400 mensen bezocht.

De Interkerkelijke Evangelisatiecommissie (IEC) organiseert elk jaar de volkskerstzang onder het motto "Komt allen tezamen" om oude en nieuwe kerstliederen te zingen en om met zang en muziek de geboorte van Christus te vieren.

Foto- en Filmarchief....