IEC - Samenstelling Commissie

IEC logoDe commissie wordt gevormd door afgevaardigden van de:

Christelijke Gereformeerde Kerk
Atie van den Brandhof acvdbrandhof@solcon.nl Penningmeester
Kees Almekinders c.almekinders@xs4all.nl  lid
Gereformeerde Kerk
Gerrit Wildenbeest * gw.wildenbeest@planet.nl secretaris
--Vacature--    
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Gerda Balder gerdabalder@hetnet.nl lid
Peter Brink peter@brinkblijdorp.nl lid
Hervormde Andreaskerk
Loes Peek-Boelhouwer corenloes2010@hotmail.com lid
--Vacature--    
Hervormde Gemeente (Oude Kerk)
Fred Renes fjrenes@solcon.nl voorzitter
Veerle Bosch-Lammers veerle120990@hotmail.com lid
Evangelische Gemeente
Hendrik van Galen Hendrik@Qedit.nl lid
--Vacature--    

* Contactpersoon: Gerrit Wildenbeest.