IEC - Paasjubel

Na 21 jaar onderbreking is de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie Putten (IECP) in 2010 op nieuw gestart met de traditionele Paasjubel op eerste Paasdag

Het is dan de bedoeling om `s morgensvroeg op een 3 tal plaatsen, die jaarlijks rouleren, de opstanding van onze HEERE Jezus Christus rond te `bazuinen`.

Paasjubel 2019

Op D.V. zondag 21 April , Eerste Paasdag, organiseert de Interkerkelijke Evangelisatie- Commissie opnieuw een `Paas Jubel` op een 3 tal locaties, o.a.
1e locatie: Plantsoen: Aalschoverstraat/Mennestraat,
2e locatie; op het plantsoen bij: Rietgansstraat/Mennestraat en Bouwmeestergoed en tot slot op de
3e locatie: op het plantsoen, aan de achterkant van `De Samaritaan`,
zullen dan Paasliederen gezongen worden.IEC Pasen3
Wij nodigen een ieder uit die getuigen wil van de Opgestane Christus.
U wordt vriendelijk verzocht om op het eerste punt te verzamelen en vervolgens gaan wij allen lopend, indien mogelijk, naar de volgende zang locaties.
Bent u met de auto dan is er het vriendelijk verzoek om uw auto VOOR het gebouw van `De Samaritaan’ te parkeren en lopend, tussen de het gebouw en de Gabrielschool naar het plantsoen te lopen of dat u uw auto parkeert aan de Bouwmeestersgoed en meeloopt naar de laatste locatie.      
 
Het Paas Appèl begint om 07:30 uur en vooraf wordt het Paas Evangelie u voorgelezen.
Liturgieën zijn aanwezig en muzikaal worden wij ondersteund door een koperkwartet van Fanfarecorps “Excelsior”. 
 
We hopen op een goede opkomst en droog weer, en namens de IEC Putten wensen wij een ieder Gezegende Paasdagen toe.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Fred Renes, tel: 06-50822742  of fjrenes@solcon.nl