Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Diaconaal Platform - Werkzoekenden

DiaconaalPlatform
Diaconaal Platform Putten

AANBOD ONDERSTEUNING WERKZOEKENDEN

INLEIDING

Het economisch klimaat herstelt zich langzaam maar zeker. Ook de arbeidsmarkt trekt weer aan. Voor werkzoekenden ontstaan er (meer) kansen en mogelijkheden. Toch blijkt het vaak lastig om deze kansen te benutten en met succes een nieuwe baan te verwerven. Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? En hoe stel je een aansprekend C.V. op? Solliciteren via de sociale media, hoe werkt dat? Ook het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken blijkt vaak lastig te zijn.

AANBOD

Het Diaconaal Platform Putten biedt, na eerdere succesvolle trajecten, inwoners uit Putten die werk zoeken, of hun baan dreigen te verliezen, opnieuw de mogelijkheid van toerusting en ondersteuning in hun zoektocht naar nieuw werk. Aetra Coaching uit Putten zal hiervoor 6 bijeenkomsten organiseren waarbij er zowel de mogelijkheid is van individuele coaching als van deelname aan groepsbegeleiding. Beide mogelijkheden worden door het D.P.P. kosteloos aangeboden. Deze bijeenkomsten vinden om de week plaats op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur. De eerste bijeenkomst is op 24 oktober a.s., locatie Inloophuis ’t Hart van Putten, Molenweg 2. Deze startbijeenkomst is bedoeld voor een nadere kennismaking met de coaches van Aetra Coaching en het inventariseren van de wensen en behoeften van de deelnemers. Na deze avond wordt het definitieve programma vastgesteld en de (individuele) coachvorm bepaald.

INFORMATIE OF DEELNAME

Voor meer informatie of aanmelding verwijzen wij u naar www.aetracoaching.nl of naar de coaches Ron Steussy, tel. 06 – 44 11 33 70 of Peter Baas, tel. 06 – 20 22 99 03.
Desgewenst is er de mogelijkheid om vooraf met één van de coaches een informatiegesprek te voeren om te bezien of dit aanbod aansluit bij de persoonlijke situatie.