Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Huwelijkskring (Historie)

Vanaf 2000 wordt in de Hervormde Gemeente van Putten drie keer per jaar een kring voor huwelijksvoorbereiding georganiseerd. Voor de vier kringavonden werd eigen cursusmateriaal ontwikkeld dat uitgroeide tot een map met ruim 200 bladzijden. 

Later ontstond er een handleiding voor kringleiding met o.a. de programma’s en powerpointpresentaties. Omdat er ook vanuit andere kerkelijke gemeenten belangstelling was voor het materiaal is contact gezocht met de stichting ICP. 

Daarin is Huwelijkskring.nl nu een financieel zelfstandig onderdeel van waaruit het cursusmateriaal geleverd wordt. Ook verzorgd de stichting de webhosting voor de gelijknamige site dat een platvorm voor huwelijkskringleiders moet worden.

In 2019 zijn de activiteiten van de Huwelijkskring  gestopt.

Contactpersoon:
Jan Boer
Anna van Gelrestraat 30
3882 CK Putten
0341-360254

Website www.huwelijkskring.nl
Emailadres huwelijkskring@filternet.nl

Verslag uitgeoefende activiteiten Huwelijkskring

Jaar: 2015

In 2015 bestonden de activiteiten hoofzakelijk uit:

  1. Onderzoek naar mogelijkheden en veelvuldig overleg om in samenwerking met de drie afstudeerders (Communicatie, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Godsdienst Pastoraal Werk) aan Christelijke Hogeschool Ede materiaal te vernieuwen.
  2. Samenstellen van “Klaar voor de start” mappen voor de Huwelijkskringen en ze verzenden.

Jaar: 2014

In 2014 bestonden de activiteiten hoofzakelijk uit:

  • Samenstellen van “Klaar voor de start” mappen voor de Huwelijkskringen en ze verzenden.

 Jaar: 2013

In 2013 bestonden de activiteiten hoofzakelijk uit:

  • Samenstellen van “Klaar voor de start” mappen voor de Huwelijkskringen en ze verzenden.