Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Commissie 40-Dagentijd (historie)

Deze commissie bestond uit leden  van de Hervormde Andreaskerk en de Gereformeerde kerk en van de commissie voor de Vastenactie van de RK. Parochie.

Ten behoeve van de 40-Dagen tijd/Vastenactie bracht de commissie tot 2019  jaarlijks het z.g. 40-dagen boekje uit.

Vanaf 2016 hebben de kerken, door gewijzigde onstrandigheden in een van de kerken, hun eigen 40-dagen project.

Dit boekje presenteerde tot en met 2019 kort de gekozen projecten van de verschillende kerken maar had, in tegenstelling tot het verleden (tot 2016), daar geen binding meer mee.

Na 2019 hield het boekje op te bestaan..

Downloads: