Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
 

Commissie 40-Dagentijd

Deze commissie bestaat op dit moment uit leden  van de Hervormde Andreaskerk en de Gereformeerde kerk en van de commissie voor de Vastenactie van de RK. Parochie.

Ten behoeve van de 40-Dagen tijd/Vastenactie brengt de commissie jaarlijks het z.g. 40-dagen boekje uit.

Dit boekje presenteert kort de gekozen projecten van de verschillende kerken maar heeft, in tegenstelling tor het verleden (tot 2016), daar geen binding mee.

Het boekje heeft voor iedere dag in de vastenperiode een lezing.

Downloads:

Mail Adres Commissie: 40-Dagen@KerknetPutten.nl