Balans 2016 ICP

ICP: Balans per 31 december 2016

Activa 31-12-2016 31-12-2015   Passiva 31-12-2016 31-12-2015
     
ABN-AMRO,regening Courant 1.671 3.831   Eigen vermogen 1.290 1.450
        Lening  381  381
        Door te betalen Giften 0 2000
 

   

  1.671 3.831      3.831 3.831 
             
Overzicht baten en lasten 2016            
Lasten 2016 2015   Baten 2016 2015
     
Kosten Kamer van Koophandel            
Kosten Bestuur 0 45        
Rente- en kosten bank
160
174
       
Voordelig saldo        Nadelig saldo 160 219
 

   

  160 219      160 219 
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1 Januari 1.450  1.669         
Correctie 2015            
Saldo baten en lasten 2016 -160  -219         
Saldo 31 December  1.290  1.450