Balans 2014 ICP

ICP: Balans per 31 december 2014

             
Activa 31-12-2014 31-12-2013   Passiva 31-12-2014 31-12-2013
     
ABN-AMRO,regening Courant 3.050 2.226   Eigen vermogen 2.669 1.845
        Lening  381  381
 

   

  3.050 2.226     3.050 2.226
             
Overzicht baten en lasten             
Lasten 2014 2013   Baten 2014 2013
     
Kosten Kamer van Koophandel 12      Gift  1000  
Rente- en kosten bank 166 159        
             
Voordelig saldo 824      Nadelig saldo    159
 

   

  1.000 159     1.000 159
             
Toelichting eigen vermogen:  2014  2013        
Saldo 1 Januari 1.845 2.004        
Saldo baten en lasten  824 159        
Saldo 31 December 2.669 1.845