Balans 2015 ICP

ICP: Balans per 31 december 2015

Activa 31-12-2015 31-12-2014   Passiva 31-12-2015 31-12-2014
     
ABN-AMRO,regening Courant 3.831 3.050    Eigen vermogen 1.450 1.669
        Lening  381 381
        Door te betalen Giften 2000 1.000
 

   

  3.831 3.050      3.831 3.050 
             
Overzicht baten en lasten 2015            
Lasten 2015 2014   Baten 2015 2014
     
Kosten Kamer van Koophandel   12    Gift  
1.000
Kosten Bestuur 45          
Rente- en kosten bank
174
164
       
Voordelig saldo   824    Nadelig saldo 219  
 

   

  219 1000      219 1.000 
             
Toelichting eigen vermogen:            
Saldo 1-1-2015 2.669  1.845        
Correctie 2014   -1.000        
Saldo baten en lasten 2015 -219  824        
Saldo 31-12-2015  2.450  1.669