Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
 

In de ban van Maarten Luther

De najaarsvergadering van het Puttens Historisch GenootschapRefo500 Logo PHG

In de ban van Maarten Luther

Op donderdagavond 23 november 2017 houdt PHG haar jaarlijkse najaarsvergadering in de Aker, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.

Op de agenda staat naast de vaste onderwerpen, centraal een lezing/presentatie:
“In de ban van Maarten Luther” door de heer Lammert Postma uit Harderwijk.
Ook wij als PHG willen aandacht schenken aan het jaar van de Lutherherdenkingen (2017).
 Wij hebben in de heer Lammert Postma een deskundige gevonden die ons onder de genoemde titel zal vertellen over de Reformatie in de 16e eeuw op de Veluwe, met nadruk op onze omgeving.
Wat dit laatste betreft zijn wij erg benieuwd.

In 1890 schreef C. Hille Ris Lambers in zijn proefschrift: “Wat het platteland der Veluwe betreft kan ik niets merkwaardigs meedelen, vermoedelijk (men denke aan wat ik reeds over den onontwikkelden toestand der Veluwenaars heb gezegd) vond de hervorming weinig ingang.”
Wat de zin tussen haakjes betreft, eerder had de schrijver al gemeld dat na de invoering van het Christendom de aard van de Veluwenaars “ruw en woest” bleef.
Hoe dat te rijmen valt met het optreden van de Garderense pastoor Jan Gerritsz. Versteghe (Joannes Anastasius Veluanus) is dan wel een vraag. Overigens beperkt ook G. Morsink zich, net als Hille Ris Lambers, in zijn proefschrift over de pastoor van Garderen uit 1986 tot de steden Harderwijk, Hattem, Elburg en Arnhem als het over de situatie op de Veluwe gaat.

U begrijpt dus, wij zijn zeer benieuwd naar wat de heer Postma daar op aan te vullen heeft.
Wij rekenen dan ook op uw komst op donderdag 23 november!

Refo500 Luther PHG