Colofonanbi

ICP / Kerknetputten.nl staat ten dienste van de verschillende kerken en christelijke organisaties
Als u een suggestie heeft voor een wijziging, stuur dan even een mailtje naar de web-redactie, info@kerknetputten.nl
ANBI rsin: 816257863

Paasjubel 2020    GEANNULLEERD

Helaas kan de Paasjubel dit jaar niet doorgaan vanwege de maatregelen die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus covid-19 tegen te gaan.

Maar zegt het allen dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.